నెల్లూరు నుండి 96 కి మీ దూరం లో ఉన్న ఉదయగిరి కోతలు రంగనాథ స్వామి ఆలయం శ్రీ విజయనగర రాజుల కాలం లో నిర్మించబడింది .