Tweet: http://ctt.ec/21TUo+

సీతారామచంద్ర స్వామి వారి దేవస్థానము -భద్రాచలం


Bhadrachalam
Bhadrachalam is an important Hindu pilgrimage town situated at the banks of river Godavari khammam district, Telangana. It is situated at 312 kms from Hyderabad. Generally a large number of people visit this town as it is famous for the lord Sri Rama temple. The major festival of the town is kalyanostam i.e. Sita-Rama wedding that occurs during the Sri Rama navami. As this year is Godavari pushkaralu is being held there might be a large influx of pilgrims at this town. The officials estimate lakhs of devotees will be visting Godavari pushkaralu during the 12-day event.

There will be mela, exhibitions and bathing ghats for pilgrims. There will be cultural programs, as priests will give lectures on religious discourses during all the days of the event. Pilgrims who visit during the pushkaralu can also visit the famous Lord Sri Rama temple situated at the town. The Lord Sree Rama temple has the archa Murthys of Sri Rama, Sita and Lakshamana and is considered to be self –manifested ones. Lord Sri Rama appeared in a dream to woman called pokkala dammaka and informed her about the statues at the Bhadragiri hills. She found the statues and put up a modest structure. Later on bhakt Ramadasu build the temple.
PLACES TO VISIT:
Apart from the famous Lord Sri Rama temple, there are many temples to visit namely

Parnasala
Jattayu Paaka(Yetapaka)
Gundala
Sri Rama Giri
TRANSPORTATION:
By Bus : State owned buses TGSRTC operates bus station in Bhadrachalem connecting various places like Hyderabad, Warangal, tirupathi, basar, karimnagar, Rajahmundry.
By Train : The nearest railway station Bhadrachalam road is 40kms from the town. It takes about 45 minutes to travel from station to the town by bus. The train from Hyderabad to Bhadrachalam is there every day called Secunderbad -Manuguru Super-fast express (Train No: 12752) at Secunderabad Station every day at 11:45 PM.
By Car : It takes about 7 hours to travel from Hyderabad to Bhadrachalam in car covering a distance of 312 kms.


శ్రీ రామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్ర నామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే !!

స్వయానా శివుడు పార్వతి దేవికి చెప్పిన విషయం ఒకసారి శ్రీరామ నామం పాటిస్తే వేయి విశ్నునామలు స్మరించినట్లే అని . అంతటి గొప్పది రామనామం .రామ బాణం కంటే రామ నామమే మహిమన్మితమైనది అని నిరూపించాడు హనుమ. ఎక్కడైతే రామనామ స్మరణ జరుగుతుందో అక్కడ సుఖ సంతోషాలు ఉంటాయి అని పురాణాలూ చెబుతున్నాయి .
"రామ ఏవ పరంబ్ర్హమా, రామ ఏవ పరంతపః రామ ఏవ పరంతత్వ శ్రీ రామో బ్రహ్మ తారకం "

రామనామం వలన బ్రహ్మ హత్య పాపం ,మద్యపాన దోషం ,గురుపత్ని సంయోగ పాపములు సైతము రామనామ స్మరనచే హరించును . సకల కల్మష నాశక మంత్రం .


భద్రాచల నిలయుడైన శ్రీరాముని సేవించినవారు,సకల పాపా విముక్తులై తరిస్తారు శ్రీరాముని జన్మస్థలమైన అయోధ్యకి ఎంతటి ప్రాదాన్యత ఉందొ అంతటి ప్రాదాన్యత భద్రాచల క్షేత్రానికి ఉన్నది .


క్రీ .శ 1658-87 సంవత్సరాల మద్య కాలం లో గోల్కొండ కోటను రాజదానిగా పాలించే తానాషా వద్ద మంత్రులగా ఉండిన అక్కన్న-మాదన్న ల మేనల్లుడైన కంచర్ల గోపన్న (భక్త రామదాసు ) భద్రాద్రికి తహసిలదుర్గ ఉంటూ అలయమను కట్టించారు అని చరిత్ర ఆదారంగా తెలుస్తుంది . శ్రీరామచంద్రుని క్షేత్రాలలో అత్యంత వైశిష్ట్యం కల క్షేత్రం భద్రాచల దివ్య క్షేత్రం. భద్రుడు (రాముడు)అచలుడు (కొండ). రాముడు కొండ పైన నేలువున్నాడు కనుక క్షేత్రం భద్రాచలం గ ప్రసిద్దిచెందింది .


ఇతర క్షేత్రాలలో కోటిమందికి అన్నదానం చేస్తే కలుగు పుణ్యఫలం, కాశి క్షేత్రం లో వేయిమందికి చేస్తే కలుగు పుణ్య ఫలం శ్రీ భద్రాచల దివ్య క్షేత్రం లో ఒకరికి అన్నదానం చేసిన కలుగుతుంది అని బ్రహ్మ పురాణం చెబుతుంది .
ఎవరు ప్రతి సంవత్సరం శ్రీరామనవమి నాడు కల్యానముర్తి ఆయన శ్రిరమచంద్రస్వామి వారిని సేవించుటకై భద్రాచల క్షేత్రానికి విచ్చేస్తారో వారు అక్షయమైన ఫలాన్ని పొందుతారు అని బ్రహ్మ పురాణం చెబుతుంది .
వెళ్ళే మార్గం : హైదరాబాద్ నుండి 310 కిమీ దూరం లో భద్రాచలం