Share This on Your Social Network

Please Click on Image Please Click on Image Please Click on Image Please Click on Image

చిల్కూర్ బాలాజీ దేవాలయం
భాగ్యనగారానికి అతి సమిపమ లో వెలిసిన వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తుల కోరికలు చాల సులువు గ నేరవేరుస్తాడు అని నమ్మకం .. ఇక్కడ స్వామి వారు సుమారు 500 సంవత్సరల క్రితం ఒక భక్తుడికి ప్రత్యక్షమై ఆ తారువాత గుడి నిర్మించబడి పూజలు అందుకుంటున్నాడు!!


స్థల పురాణం :
ఒకప్పుడు శ్రీనివాసుని భక్తుడొకాయన ప్రతి సంవత్సరం తిరుపతి వెళ్ళి ఏడుకొండల స్వామిని దర్శించుకొనేవాడు. ఒకమారు అనారోగ్యకారణంగా ఆయన తిరుపతి యాత్ర చేయలేకపోయాడు. ఆయనకు కలలో వెంకటేశ్వర స్వామి కనిపించి, చింతించవద్దు. నీ సమీపంలోని అడవిలోనే నేనున్నాను అని చెప్పాడు. కలలో కనిపించిన స్థలానికి వెళ్ళి, ఆ భక్తుడు అక్కడి పుట్టను త్రవ్వుతుండగా పలుగుకు రాతి విగ్రహం తగిలి రక్తం కారసాగింది. అపచారానికి దుఃఖిస్తున్న భక్తునికి పాలతో కడగమని వాణి వినిపించింది. అలా చేయగా పుట్టనుండి శ్రీదేవీభూదేవీ సమేతుడైన శ్రీవేంకటేశ్వరుని విగ్రహం బయల్పడింది. ఇలా మూడు మూర్తులు ఒకే విగ్రహంలో ఉండడం అరుదు. ఆ విగ్రహాన్ని శాస్త్రోక్తంగా ప్రతిష్టించి, మందిరాన్ని నిర్మించారు. ఇలా స్వయంభూమూర్తిగా ఉభయ నాంచారులతో వెలసిన శ్రీవేంకటేశ్వరుని భక్తులు ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో అర్చిస్తారు.


1963లో రాజ్యలక్ష్మి అమ్మవారిని ప్రతిష్టించారు. అమ్మవారు మూడు చేతులలో పద్మాలు ధరించి ఉంటారు. నాలుగవ చేయి భక్తులను శరణాగతులను కమ్మని చూపుతూ ఉంటుంది.
ఇక్కడ స్వామి వారికి భక్తుల నుండి ఎటువంటి ధన రూపం లో ఉన్న కానుకలను ఇవ్వరు. ఇక్కడికి వచ్చే భక్తులను శ్రద్దగా 11 ప్రదిక్షణలు చేసి కోరికను కోరుకుంటారు .కొరిన కోరిక తీరిన తరువాత వచ్చి 108 ప్రదిక్షణలు చేసి స్వామి వారిని దర్సించుకున్తారు. కోరిన కోరికలను నెరవేర్చే స్వామి వారిని దర్శించుకోవడం మన పూర్వ జన్మ సుకృతమే !!భక్తులు ఇక్కడ జపించే మంత్రాలూ
(1) ఓం అక్షరయనమః (విద్యాభిరుద్దికి -28)
(2) ఓం వషట్కారయనమః (వ్యాపారభిరుద్దికి,ఇంటర్వ్యూ లలో సపలం కావడానికి -28)
(3) ఓం పుష్కరక్షయనమః (కష్టాలనుండి విముక్తికి -108)
(4) ఓం భుతభావనయనమః (మంచి ఆరోగ్యానికి -28)
(5) ఓం నారసింహవపుశయయనమః ( ఆపదలో ఉన్నప్పుడు -108)
(6) ఓం క్షేత్రగ్నయనమః ( స్వంతగా ఇండ్లు,ప్లాట్లు కొనాలి అనేవారు -108)
(7) ఓం భుతదాయే నమః (మిత్రులతో స్నేహబవాన్ని పెంచుకోడానికి)
(8) ఓం శర్మనేనమః (అన్క్త బావం కోసం-28)
(9) ఓం నమో నారాయనయనమః
(10) ఓం జ్యోతిష్స్సంపతయనమః (స్పష్టమైన చూపు కొరకు-108)
(11) ఓం స్తవిస్ట్యయనమః (దుష్ట శక్తుల నుండి కాపాడుకోడానికి -108)


వెళ్ళు మార్గం : హైదరాబాద్ లోని మెహిదీపట్నం నుండి చిలుకూరుకు బస్సులు కలవు. అవేకాక హైదరాబాద్ వివిధ ఏరియాల బస్ స్టేషన్ల నుండి బస్సులు నడుస్తున్నవి. మెహిదీపట్నం నుండి 288D బస్సు ఎక్క వలెను. ప్రయాణ సమయం గంట.


Chilkur Balaji Temple popularly known as Visa Balaji Temple or Visa God is an ancient Hindu temple of Lord Balaji on the banks of Osman Sagar Lake near Hyderabad, India. It is 17 km from Mehedipatnam. It is one of the oldest temples in Hyderabad built during the time of Madanna and Akkanna, the uncles of Bhakta Ramadas.The shrine is instrumental for the temple's popularity as Visa God.


The temple is one of the oldest in Telangana, having been built during the time of Akkanna and Madanna, the uncles of Bhakta Ramdas. According to tradition, a devotee , Madhav Reddy who used to visit Tirupati every year could not do so on one occasion owing to serious ill-health. Lord Venkateshwara appeared in his dream and said, "I am right here in the jungle nearby. You don't have to worry." The devotee at once moved to the place indicated by the Lord in the dream and saw a mole- hill there, which he dug up. Accidentally, the axe struck Lord Balaji's idol covered by the mole-hill below the chin and on the chest, and surprisingly blood started flowing profusely from the "wounds", flooding the ground and turning it scarlet. The devotee could not believe his eyes when he saw this. Suddenly he could not believe his ears also when he heard a voice from the air which said,"Flood the mole-hill with cow's milk. "When the devotee did so, a Swayambhu idol of Lord Balaji accompanied by Sridevi and Bhoodevi(a rare combination) was found, and this idol was installed with the due rites and this temple built for it.


This temple does not accept any money, does not have a hundi, from the devotees, no green channel or privileges for VVIPs. The only fee it charges is for parking from which the entire temple is run.
During a visit the devotee goes through the usual rituals of prayer, including 11 circumambulations of the inner shrine, and makes a vow. Once the wish is fulfilled devotees then walk 108 times around the sanctum sanctorum.
The 11 circumambulations represent the secret of creation — 11 means "1 soul and 1 body" — uniting both with devotion and full determination to fulfill wish, dedicate on the lord; there is no second, everything is god.


In the 108 circumambulations, 1 represents the Existence, Almighty, God (Paramathma, Balaji in the minds of the devotee), 0 represents Creation (Illusionary World, Jagath) and 8 represents Human Body need to come to this universe 8 months (Jivatma).
How to Reach:
Chilkur Balaji temple, located approximately 25 km from Hyderabad is accessible through road enroute Mehdipatnam. 288D buses which ply almost every half an hour from Mehdipatnam.

Route Map:-

www.Maps-Generator