Share This on Your Social Network

Please Click on Image Please Click on Image Please Click on Image Please Click on Image

లక్ష్మి నరసింహ స్వామి దేవాలయం -పెంచలకోన
నెల్లూరు జిల్లా లోని రాపూర్ మండల కేంద్రం లో గల పెంచల కోన క్షేత్రం లో లక్ష్మి నరసింహ స్వామి స్వయం భు గ వెలసిన క్షేత్రం . నవ నరసింహ క్షేత్రాల్లో ఒకటి ఆయన పెంచలకోన లో స్వామి వారు చెంచులక్ష్మి సమేతుడై స్వయం భు గా వెలసి ఉన్నాడు.


బక్తుల పాలిట ఇలవేల్పు అయి బక్తుల కోరికలు తీర్చే కొంగు బంగారంమయాడు . ఈ క్షేత్రం చెంచు రాజులకు నిలయమైనందున ఉగ్రరుపుడైన నరసింహుడు సుందరాంగి అయిన చెంచు వనిత చెలిమి తో పెనవేసుకొని శిలరుపమున ఇక్కడ వెలసినట్లు స్థల పురాణం చెబుతుంది .
హిరణ్యకస్యపున్ని సంహరించి మహౌగ్ర రూపం తో వెళ్తుంటే దేవతలు అందరు బయపడిపోయారు.అలా శేష చలం కొండల్లో సంచరిస్తుండగా ఆయనకు చెంచు రాజు కుమార్తె ఆయన చెంచు లక్ష్మి కనిపించింది . ఆమె జగన్మోహన్ సౌందర్యం స్వామిని శాంతింప చేసింది.ఆ తరువాత ఆమెని వివాహం చేసుకొని నెల్లూరు జిల్లా లోని రాపూర్ మండల కేంద్రం లో అటవీ ప్రాంతం లో వెలిసాడు.ఆ శీలా కనిపించిన ఈ ప్రాంతం పెనుశీల కోన అయింది అది కాలక్రామేనా పెంచలకోన గ మారింది అని స్థల పురాణం చెబుతుంది .


1827 ఆ ప్రాంతం లో ఈ ఆలయం వెలుగులోకి వచ్చింది . పెంచల వంశస్తులు తొలిసారిగా ఈ కొనలో పూజలు చేసారు . పెనుశిల నరసింహ స్వామి ని సంతానం లేని వారికి సంతానాన్ని అనుగ్రహించే స్వామిగా భావిస్తారు. కొండల పైనుండి జాలువారే జలపాతము ఎంతో ఆకట్టుకుంటుంది . ఏంటో అద్బుతమైన, రమణీయమైన క్షేత్రం జీవిత కాలం లో ఒకసారి ఆయన దర్సిన్చాగాలిగితే అంతకన్నా మహాభాగ్యం ఏమి ఉండదు .


ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు :-
ప్రతి శనివారం ఇక్కడ ఘనంగా పూజలు జరుగుతాయి.
స్వామి వారు బ్రహ్మోత్సవాలు వైశాక శుద్ధ ఏకాదశి నాడు ప్రారంబమవుతాయి అయుదు రోజుల పాటు ఘనంగా ఉత్సవాలు జరుగుతాయి .
వెళ్ళు మార్గం :-
నెల్లూరు నుండి ప్రతి గంట కు ,రాపూరు నుండి అరగంట కు ఒక బస్ సర్వీస్ ఈ క్షేత్రానికి ఉంటుంది .
Penchalakona is a very ancient sacred place (pilgrim centre). Lord Narasimha manifested Himself here as a huge of rock in “Yoga mudra” (in an entwined contemplative posture) and hence it acquired the name of “Penusila” (huge rock) and in course of time became famous as “Penchalakona”. Legend has it that after slaying the demon Hiranya Kasipa, Lord Narsimha bathed in Penchalakona and withdrew that “Avatara”(incarnation) of Narasimha, shedding His anger and ferocity. The Lord here goes by the name of Somasila Narasimhaswamy and has become one of the Nava Narasimhas.


This village is located in Rapur mandal of Nellore city district in Andhra Pradesh. It is 70 km from Nellore city. Penchalakona houses the temple of Sri Penusila Narasimha Swamy, which is situated at the foot of a hill. It is believed that Kanva Maharshi did his penance here.


The annual festival of the temple, during the month of April and May, is a major event at Penchalakona. Devotees from near and far distances congregate for Narasimhaswamy Jayanthi with great devotion.


Lord Vishnu took Narasimha avatram to kill HIRANYAKASIPA. After killing Hiranyakasipa, Lord was moving in this forest with Ugra Rupa. In order to calm down the anger of Narasimha Swamy, Goddess Sridevi came in a disguise of Chenchu Lakshmi (name of a tribe, that lives in that area), daughter of the king for that tribe. Lord married Chenchu Lakshmi and became Son – in –law of the tribes. So Chenchu tribes are given importance in this temple. Lord looks as if he hugged (penavasukovatam) Chechu Lakshmi, so he is called as Penusila Lakshmi Narasimha Swamy. As time passed by it is called as Penchula Narasimha. The deity inside the temple is Swayanbhu(self manifested).
How to Reach:
Different routes to reach kona, People from Andhra Pradesh surrounding areas can come to PenchalaKona by passing the places Rajampeta – Rapuru on the way. There is a bus facility from Rapuru to Penchalakona every half an hour. Distance around 30 Kilometers. People coming from Andhra Pradesh Vijayawada and Vizag should take the train route till Nellore. From Nellore, for every hour there will be a bus to Penchulakona. The distance is around 75 Kilometers. People coming from Andhra Pradesh Tirupati and surroundings can reach here via VenkataGiri and Rapuru. Distance from Tirupati is 115 Kilometers. People from Tamil Nadu Chennai and other southern parts can come till Guduru on train. From there they can come here by bus via Rapuru. Distance from Guduru is 65 Kilometers.

Route Map:-

google maps widget